e-learning

Ajánlott közzétételi lista

A TI álláspontja az, hogy a jelenlegi, törvény által szabályozott és ott kötelezően előírt nyilvánosságra hozandó adatok körét célszerű kiegészíteni olyan információkkal, amelyek összhangban állnak az OECD közzétételi ajánlásaival, illetve egyéb módon segítik az átláthatóságot és az integritás alapú vállalatirányítás elterjesztését. A törvényi megfelelés mellett a cél az is, hogy az átlag állampolgár is megtalálja a legfontosabb információkat a honlapon, ezért a lista tartalmaz ajánlásokat az adatközlés könnyebb kereshetőségével kapcsolatban is.

A TI által ajánlott kiegészítő közzétételi lista állami vállalatok számára az alábbi:

1. A honlapon közzétett kötelező működést, szervezetet, gazdálkodást érintő információk angol nyelven is legyenek elérhetőek
2. A könnyebb kereshetőség és az információközlés elősegítésére a honlapok oldaltérképpel és keresőmotorral legyenek ellátva
3. Etikai (vagy magatartási) kódex közzététele, minimálisan a legfontosabb alapelvek közzétételével
4. Korrupcióellenes és vesztegetésellenes irányelvek feltűntetése. Zéró tolerancia a korrupcióval szemben
5. Bejelentő védelmi mechanizmus működésének leírása, etikai forródrót (akár az etikai kódexben is). Bejelentő védelmi ügyvéd megnevezése, elérhetősége
6. A menedzsment (első számú vezető és a szervezeti egységek vezetői) tagjainak szakmai önéletrajza
7. A nem normatív támogatások összesített, táblázatos formában történő megjelenítése
8. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések letölthető formában történő megjelenítése
9. A CSR tevékenységek megnevezése, adott támogatások összege és kedvezményezettje
10. A beszerzési szabályzat az alapelvek feltűntetésével
11. Információ éves külső auditról
12. Küldetés, vízió, stratégia feltüntetése – a vállalat céljainak leírása, azok megvalósulásáról történő beszámoló
13. Legfontosabb kockázati tényezők és azok kezelésére hozott intézkedések (kockázatmenedzsment)